TỔNG QUAN

Dự án TUNASIA tập trung vào hiện đại hóa và phát triển chương trình giảng dạy cho trình độ của sinh viên trong một hệ thống giáo dục xuyên ngành trong mạng lưới với các công ty, tổ chức nghiên cứu và các bên liên quan của khu vực. Dự án tăng cường hợp tác châu Âu trong giáo dục xuyên quốc gia và quốc tế hóa, mà đã được khá hạn chế do các truyền thống khoa học mạnh mẽ trong các hệ thống giáo dục. Điều này làm cho nó có thể chuyển giao kiến ​​thức về mô hình liên ngành cho giáo dục đại học và cho phép thế hệ tương lai của các nhà khoa học và nhân viên trong các doanh nghiệp thu hút sự phối hợp từ các hướng khoa học khác nhau. Điều này có vẻ cần thiết vì các vấn đề môi trường khá phức tạp và do đó cần các câu trả lời phức tạp hơn. Các nghiên cứu thực nghiệm về phân tích nhu cầu trong thị trường lao động được thực hiện trong các máy tính tham gia và danh mục năng lực được biên soạn. [Xem chi tiết]